Nieuws

Ook vele homoseksuelen waren slachtoffer van het naziregime.

Workshop door Bert Woudstra, overlevende van de Tweede Wereldoorlog

Bert Woudstra, overlevende van de Tweede Wereldoorlog, geeft op 20 april een workshop over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog én over de periode waarin Nederland – en in het bijzonder Enschede – bezet is geweest en vele onderdanen het leven lieten door vervolging, deportatie, geweld en misdaden tegen de menselijkheid. De link tussen het Enschede van toen en van nu maakt zijn verhaal erg tastbaar. Bert Woudstra vertelt uit eigen ervaring welke groepen in onze samenleving hun leven niet meer zeker waren. Vele bevolkingsgroepen werden als ongewenst beschouwd en zijn vervolgd en/of vermoord, waaronder ook vele lhbt’ers.

De workshop vindt plaats op 20 april van 19:45 tot 22:00 in de Bibliotheek van Enschede aan de Pijpenstraat. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar deze nieuwsbrief.

Raad Almelo wil regenboogzebradpad

Vier fracties in de raad van Gemeente Almelo hebben een motie ingediend voor een regenboogzebrapad. Met het regenboogzebrapad willen de fracties van GroenLinks, D66, PvdA en Leefbaar Almelo uitstralen dat Almelo een stad is voor iedereen met ruimte voor (seksuele) diversiteit.

De motie komt op 10 mei in de raad. Het COC juicht het initiatief van harte toe en hoopt dat het een startpunt is voor meer concrete projecten om Almelo lhbt-vriendelijker te maken. We gaan op korte termijn in gesprek met de initiatiefnemers.

Fotograaf: Ramon Mosterd

Workshop door Bert Woudstra, overlevende van de T...

Bert Woudstra, overlevende van de Tweede Wereldoorlog, geeft op 20 april een workshop over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog én over de periode waarin Nederland – en in het bijzonder Enschede – bezet is geweest en vele onderdanen het leven lieten door vervolging, deportatie, geweld en misdaden tegen de menselijkheid. De link tussen het Enschede van toen en van nu maakt zijn verhaal erg tastbaar. Bert Woudstra vertelt uit eigen ervaring welke groepen in onze samenleving hun leven niet meer zeker waren. Vele bevolkingsgroepen werden als ongewenst beschouwd en zijn vervolgd en/of vermoord, waaronder ook vele lhbt’ers.

De workshop vindt plaats op 20 april van 19:45 tot 22:00 in de Bibliotheek van Enschede aan de Pijpenstraat. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar deze nieuwsbrief.