Roze 50+

Bij het klimmen der jaren lopen homo- en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders een groter risico om eenzaam te worden, met name doordat er vaak geen kinderen zijn. Daarnaast is homoseksualiteit in zorginstellingen helaas nog niet iets wat volkomen geaccepteerd is: het komt nog vaak voor dat homo’s en lesbo’s op een vervelende manier worden bejegend door hun medebewoners. Daarnaast zijn medewerkers in zorginstellingen vaak onbekend met het thema, waardoor ze er onvoldoende rekening mee houden.

COC Twente-Achterhoek probeert iets te doen aan zowel de eenzaamheid als de situatie in zorginstellingen, zodat de leefomstandigheden voor homo’s, lesbo’s en transgenders verbeteren. Om de sociale contacten tussen homoseksuele ouderen te stimuleren organiseren we groepsactiviteiten voor deze doelgroep. Om de situatie van roze ouderen in zorginstellingen te verbeteren zijn we actief betrokken bij het Roze Loper project.

Groepsactiviteiten

Om het netwerk van roze 50+ ers in de regio te versterken, is in maart 2010 gestart met de  zogeheten ‘ookZOsoos’. Deze ontmoetingsgelegenheid is elke vierde zondag van de maand op het terrein van de Universiteit Twente. Om de drempel laag te houden is de entree slechts enkele euro’s.

Periodiek worden diverse vormen van activiteiten voor en door de doelgroep georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de OokZoSoos.

De Roze Loper

Roze bewoners van woon- en zorginstellingen kunnen andere wensen en behoeften hebben dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Sommigen ervaren hun leefomgeving als homo-onvriendelijk. Management en medewerkers van dergelijke instellingen zijn zich niet altijd bewust van de lastige positie, waarin vele roze ouderen zich bevinden.

De Roze Loper is een project ter verbetering van de leefsituatie van deze groep, dat in Nijmegen is gestart en inmiddels landelijk is uitgerold. De Roze Loper staat symbool voor gastvrijheid en het openen van deuren voor de roze doelgroep.

De vrijwilligers van roze 50+ benaderen het management van instellingen in de regio om dit project onder de aandacht te brengen en deelname te stimuleren. Het accent ligt op het starten van een dialoog, het vergroten van de zichtbaarheid en de integratie van roze ouderen binnen reguliere instellingen. Het bevorderen van aparte roze woon- en zorgvormen is geen doel.

Daarnaast wordt desgewenst ondersteuning geboden bij het verbeteren van de acceptatie van seksuele diversiteit via beleid en deskundigheidbevordering van medewerkers. Ook kunnen activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners.

Meer informatie over de Roze Loper vindt u op www.rozezorg.nl. Contact met het COC? Vul het onderstaande contactformulier in! 

Meer weten?


Naam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

vraag/opmerkingen

Share Button