Transgenders

Ongeveer 0.4% van de bevolking is transgender. Transgenders voelen zich niet lekker bij hun biologische geslacht. Ofwel: bij transgenders wijkt de genderidentiteit en/of hoe zij hier uiting aan geven af van het biologische geslacht.

Transgender zijn is ingrijpend. Het heeft invloed op alle facetten van je leven. Transgenders hebben ook vaker te kampen met onbegrip en discriminatie dan homo’s (m/v) of biseksuelen.

Cijfers

  • 0.4% van de bevolking is transgender
  • 45% geeft zelf aan niet te zijn aangenomen of te zijn ontslagen vanwege een transitie naar het andere geslacht.
  • 30% van de transgenders leeft onder de armoedegrens,
  • 12% van de transgenders is arbeidsongeschikt.
  • Twee derde van de transgenders voelt zich eenzaam.

Het COC en transgenders

Het COC Twente-Achterhoek kan transgenders op twee manieren helpen:

  1. Met een goed gesprek
  2. Met het maandelijkse Transgendercafé
Share Button